Bestyrelsen
Formand
Grethe Hansen

Næstformand,sekretær
Finn Poulsen

Kasserer
Elsebeth Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Gert Sax Møller

Bestyrelsesmedlem
Frank Kyhn

Bestyrelsesmedlem
Michael Vaughan

Konsulent
Søren Winkel