Bestyrelsen
Formand
Grethe Hansen

Næstformand
Finn Poulsen

Kasserer
Hanne Rechnagel

Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Jette Falk Larsen

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Svensson

Bestyrelsesmedlem
Frank Kyhn

Bestyrelsesmedlem
Gert Sax Møller

Bestyrelsesmedlem
Harry Christensen

Bestyrelsesmedlem
Elsebeth Pedersen

Suppleant
Michael Vaughan

Konsulent
Søren Winkel

Tidsfil